Ratthanan Nalintasnai

📷 24.10.2021

สวัสดีครับ ผมรู้สึกว่าปี สองปี ที่ผ่านมาตั้งแต่มี COVID-19 รู้สึกตัวว่ามองจอเยอะขึ้นมาก และไม่ได้ชื่นชมความสวยงามของสิ่งรอบตัวเลย ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลย ก็เลยตั้งแท๊กใหม่คือแท๊ก "มองบน 🙄" นั่นเอง เป็นการกระตุ้นให้ตัวผมเองมองไปที่อื่นบ้างนอกจากหน้าจอ